බල සවි කිරීම්

 • NLL Aluminum strain clamp(Bolt Type)

  එන්එල්එල් ඇලුමිනියම් විදින පටිය (බෝල්ට් වර්ගය)

  වගුවේ ඇති ආදර්ශ අකුරු සහ ඉලක්කම් වල අර්ථය නම්: එන් ආතති කලම්පය නියෝජනය කරයි, එල් බෝල්ට් වර්ගය නියෝජනය කරයි, එල් ඇලුමිනියම් මිශ්‍ර ලෝහය නියෝජනය කරයි, සහ සංඛ්‍යා නිෂ්පාදන අනුක්‍රමික අංකය නියෝජනය කරයි;
 • NLD Aluminum strain clamp(Bolt Type)

  එන්එල්ඩී ඇලුමිනියම් විදින පටිය (බෝල්ට් වර්ගය)

  එන්එල්ඩී ශ්‍රේණියේ ඇලුමිනියම් මිශ්‍ර ලෝහ ආතති කලම්ප මූලික දත්ත වර්ගය විෂ්කම්භය වයර් වල මානයන් (මි.මී.) යූ බෝල්ට් යූටීඑස් බර එල් 1 එල් 2 ආර්සීඑම් අංක ඩය (මි.මී.) (kn) (කි.ග්‍රෑ) එන්එල්ඩී -1 5.0-10.0 150 120 6.5 18 16 2 12 20 1.24 එන්එල්ඩී -2 10.1-14.0 205 130 8.0 18 16 3 12 40 1.90 එන්එල්ඩී -3 14.1-18.0 310 160 11.0 22 18 4 16 70 4.24 එන්එල්ඩී -4 18.1-23.0 410 220 12.5 25 18 4 16 90 6.53 එන්එල්ඩී -4 බී 18.1 -23.0 370 200 12.5 27 18 4 16 90 6.57 එන්එල්ඩී බෝල්ට් වර්ගයේ ඇලුමිනියම් මිශ්‍ර ලෝහ ආතති ක්ලැම්ප් බර රහිත බී සඳහා භාවිතා කරයි ...
 • Hot dip galvanized steel Electric Power Fitting

  ගැල්වනයිස් කරන ලද වානේ විදුලි බල සවි කිරීම

  නිෂ්පාදන තොරතුරු 1. විවිධ අදාළ ස්ථාන 1. එන්එල් -2 ස්ට්‍රේන් ක්ලැම්ප්: 10kV සහ පහළ උඩිස් රේඛා වලට අදාළ වේ. 2. එන්එල්ඩී -2 වික්‍රියා කලම්ප: කෙළවර, සම්බන්ධතාවය සහ පර්යන්ත සම්බන්ධතාවය සඳහා භාවිතා වේ. සර්පිලාකාර ඇලුමිනියම් වලින් ආවරණය කරන ලද වානේ වයර් ඉතා ශක්තිමත් ආතන්ය ශක්තියක් ඇති අතර සාන්ද්ර ගත ආතතියක් නොමැති අතර එය දෘශ්ය කේබලයේ කම්පන අඩු කිරීම ආරක්ෂා කිරීම සහ ආධාර කිරීම සඳහා භූමිකාවක් ඉටු කරයි. 2. විවිධ කාර්‍යයන් 1. එන්එල් -2 ආතති පටිය: ඇලුමිනියම් ඇලවූ වයර් හෝ වානේ හරය ඇලුමිනියම් ඇලවූ වයර් ටෙන්සි මත සවි කරන්න ...