ට්රාන්ස්ෆෝමර් බුෂිං

 • CGF-5C Malleable Iron Suspension Clamp For Electric Power Accessories

  විදුලි බල උපාංග සඳහා සීජීඑෆ් -5 සී විකෘති කළ හැකි යකඩ අත්හිටුවීමේ කලම්ප

  බල සවිකිරීම් යනු බල උපාංගයේ විවිධ උපාංග සම්බන්ධ කරන හා සම්බන්ධ කරන යාන්ත්‍රික උපාංග වන අතර යාන්ත්‍රික බර, විදුලි බර සහ යම් ආරක්ෂාවක් සම්ප්‍රේෂණය කිරීමේදී භූමිකාවක් ඉටු කරයි.
 • Fuse Cut-out Bushing Insulator

  ෆියුස් කටවුට් බුෂිං පරිවාරකය

  ඕනෑම පස් සහිත ද්‍රව්‍යයක් ඇති විට, පරිවරණය තුළ නිපදවන විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍ර ශක්තියට ඔරොත්තු දෙන පරිදි පඳුරක් සැලසුම් කළ යුතුය. විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රයේ ශක්තිය වැඩි වන විට, පරිවාරණය තුළදී කාන්දු වීමේ මාර්ග වර්ධනය විය හැකිය. කාන්දු වන මාර්ගයේ ශක්තිය පරිවාරකයේ පාර විද්‍යුත් ශක්තිය අභිබවා ගියහොත්, එමඟින් පරිවාරකයට සිදුරු විය හැකි අතර, විදුලිය ශක්තිය ළඟම ඇති මැටි ද්‍රව්‍ය වෙත ගෙන යාමට ඉඩ සලසයි.
 • 36kv 30NF250 High Voltage Transformer Porcelain Bushing

  36kv 30NF250 අධි වෝල්ටීයතා ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් පෝසිලේන් බුෂිං

  ට්රාන්ස්ෆෝමර් පෙට්ටියේ පිටත ඇති ප්රධාන පරිවාරක උපකරණය ට්රාන්ස්ෆෝමර් බුෂිං වේ. ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එතුම් වල ඊයම් වයර් ඊයම් වයර් සහ ඊයම් වයර් සහ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් කවචය අතර පරිවරණය කිරීම සඳහා පරිවාරක පඳුරු හරහා ගමන් කළ යුතු අතර ඒ සමඟම ඊයම් වයර් සවි කිරීමේ කාර්යභාරය ඉටු කරයි. විවිධ වෝල්ටීයතා මට්ටම් හේතුවෙන් පරිවාරක බුෂිං වලට පිරිසිදු පෝසිලේන් බුෂිං, තෙල් පිරවූ බුෂිං සහ ධාරිත්‍රක බුෂිං ඇතුළත් වේ.
 • 24kv 20NF250 High Voltage Transformer Porcelain Bushing

  24kv 20NF250 අධි වෝල්ටීයතා ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් පෝසිලේන් බුෂිං

  බුෂිං නිෂ්පාදනය කරනු ලබන්නේ ඩින් 42531,52432,42533 කොටස් අංක විස්තර කේවී වර්ගීකරණ ශ්‍රේණිගත කිරීමේ ටැංකි හෝල්ස් බිල් පීඑෆ් ඩ්‍රයිෆ් පීඑෆ් තෙත් ක්‍රිප් පේස්ට් ස්ටීම් සම්බන්ධකය 20NF250 ඩින් 42531 20NF250 24 250 25255225225225250250250250250250250 M20 20NF1000 DIN 42533 20NF1000 24 1000 110 125 50 - 445 M30 20NF2000 DIN 42533 20NF2000 24 2000 135 125 50 - 445 M42 20NF3150 DIN 42533 20NF3150 24 3150 135 125 50 - 445 M48
 • 12kv 10NF250 High Voltage Transformer Porcelain Bushing

  12kv 10NF250 අධි වෝල්ටීයතා ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් පෝසිලේන් බුෂිං

  බුෂිං නිෂ්පාදනය කරනු ලබන්නේ ඩීඅයිඑන් 42531,52432,42533 කොටස් අංක විස්තර Kv ශ්‍රේණිගත කිරීම ටැංකි හෝල්ස් බිල් පීඑෆ් ඩ්‍රයි පීඑෆ් තෙත් ක්‍රිප් පේස්ට් සම්බන්ධක 10NF250 ඩින් 42531 10 එන්එෆ්එන්එන්එම්එම්එක්ස් M20 10NF1000 DIN 42533 10NF1000 12 1000 110 75 28 - 295 M30 10NF2000 DIN 42533 10NF2000 12 2000 135 75 28 - 295 M42 10NF3150 DIN 42533 10NF3150 12 3150 135 75 28 - 295 M48
 • 3KV Dt1 DIN 42539 Porcelain Transformer Bushing

  3KV Dt1 DIN 42539 පෝසිලේන් ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් බුෂිං

  බුෂිං නිෂ්පාදනය කරනු ලබන්නේ ඩින් 42539 කොටස් අංක විස්තර Kv ශ්‍රේණිගත කිරීම ශ්‍රේණිගත කිරීමේ ටැංකි හෝල්ස් බිල් පීඑෆ් ඩ්‍රයි පීජී තෙත් ක්‍රිප්ට් ස්ටේම් සම්බන්ධතාවය ඩීටී 3/250 ඩින් 42539 3/250 3 250 39 40 14 10 120 එම්එන්එන්එන්එන්එන්එක්ස් 630 45 40 14 10 120 එම් 20 ඩීටී 3/1000 ඩින් 42539 3/1000 3 1000 56 40 14 10 125 එම් 30 ඩීටී 3/2000 ඩින් 42539 3/2000 3 2000 70 40 14 10 125 එම් 42 ඩීටී 3/3150 ඩින් 42539 3/3150 3 3150 90 40 14 10 125 එම් 48 ඩීටී 3/4500 ඩින් 42539 3/4500 3 4500 119 40 14 10 130 එම් 55 ඩීටී 3/6 ...
 • 1KV Dt1 DIN 42530 Porcelain Transformer Bushing

  1KV Dt1 DIN 42530 පෝසිලේන් ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් බුෂිං

  බුෂිං නිෂ්පාදනය කරනු ලබන්නේ ඩින් 42530 කොටස් අංක විස්තර Kv ශ්‍රේණිගත කිරීම ටැංකි හෝල් ක්‍රීස් ක්‍රිටිං ශ්‍රේණිගත කිරීමේ සම්බන්ධතා සම්බන්ධක ඩීටී 1/250 ඩින් 42530 1/250 1 250 - 60 එම් 12 ඩීටී 1/630 ඩින් 42530 1/630 1 630 45 75 එම් 20 ඩීටී 1/100 DIN 42530 1/1000 1 1000 56 75 M30 DT 1/2000 DIN 42530 1/2000 1 2000 70 75 M42 DT 1/3150 DIN 42530 1/3150 1 3150 90 75 M48
 • 1.2kv800A Ceramic Transformer Bushing